ممبران UF -فیلتر ممبران UF -اولترافیلتراسیون UF

فروش ممبران UF ، طراحی و ساخت پکیج UF (اولترا فیلتراسیون)

ممبران UF

ممبران UF (اولترا فیلتراسیون) ممبران UF

ممبران UF (اولترافیلتراسیون) پایین آورنده کدورت شامل لجن و سایر مواد معلق تا NTU0/2 (میزان کدورت ورودی NTU 100 است.)هستند. 

تعریف اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون تکنولوژی جداسازی توسط ممبران است که بر مبنای غشاء نیمه تراوا جهت جداسازی محلول های حاوی ترکیبات مفید و غیرمفید به کار برده می شود.این تکنولوژی جهت حذف ذرات ریز و آلودگی های میکروبی بوده، اما یون ها و مولکول های بسیار کوچک را حذف نمی نماید.اختلاف فشار، نیروی محرک جریان، جهت عبور از میان غشای ممبران می باشد.

ساختار نامتقارن ممبران UF باعث جدا شدن ذرات بزرگتر از وزن مولکولی ممبران و باقی ماندن آن ها در سطح ممبران می شود ، در حالیکه ذرات کوچکتر از میان ساختار ممبران عبور می کنند.معمولا تا زمانی که  افت فلاکس در سیستم مشاهده نشود سیستم فعال است بعد از مشاهده افت فلاکس باید سیستم backwash شود تا دوباره برای تصفیه آماده گردد.بر خلاف اسمز معکوس (دستگاه RO) که امکان backwash ندارد، در سیستم های اولتUF ممبرانرافیلتراسیون ممبرانهای UF این کار ، به راحتی قابل انجام است.در نتیجه در زمان  کوتاهی همه آلودگی ها از سطح غشا حذف می گردد بدون آنکه نیازی به مواد شیمیائی باشد.
ممبران UF ممبرانهایی جدید با بافت تو خالی جهت جداسازی، فیلتراسیون و تغلیظ مواد می باشند.

میزان وزن جداکننده مولکولی از dalton100000-5000 و بافت های ممبران پوشیده شده توسط پوشش رزینی اپوکسی پوشیده (pack) شده است.

مقاومت بالای غشاهای UF در مقابل کلر باعث می شود که غشا در دوره های طولانی شستشو با کلر تمیز گردد که این خود موجب می گردد که از رشد میکروب ها در سطح غشا جلوگیری به عمل آید.

ممبران UF (اولترافیلتراسیون) توانایی حذف میکروارگانیسم ها شامل انواع باکتری ها(تا۹۹/۹۹ درصد)،ویروسها،جلبک،خزه، ژیاردیا،تخم انگل وکاهنده CODآبپکیج اولترافیلتراسیون

ممبران UF (اولترافیلتراسیون) توانایی حذف مواد با جرم مولکولی بالا(KDa 100-10) شامل ذرات کلوئیدی، مولکولهای آلی و غیر آلی، اسید هیومیک، هوموس، موادرنگی، پروتئین ها، چربیها، نشاسته وسایرماکرومولکولها. 

دبی ورودی آب به سیستم تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون UF کاملاً قابل تنظیم بوده و نسبت به سایر روشها پایین تر است. 

مصرف انرژی در سیستم های UF پایین میباشد . 

دمای عملکرد ممبران UF (اولترافیلتراسیون)  درمحدوده ۷-۳۷ درجه سانتیگراد میباشد. 

ممبران UF (اولترافیلتراسیون) پساب کمی دارد و آلودگی زیست محیطی کمی ایجاد می کند. 

فضای کم مور نیاز ( نصب افقی یا عمودی) در دستگاه های تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون Uf قابل توجه میباشد. 

سیستم های UF قابل تجهیز به سیستم شسشوی اتوماتیک میباشند. 

 

دریافت کاتالوگ مشخصات ممبران UF سایز ۴ اینچ