کلر زنی گندزدایی آب با کلر

کلر زنی گندزدایی آب با کلر

 کلر زنی گندزدایی آب با کلر

کلر زنی گندزدایی آب با کلر

کلر زنی گندزدایی آب با کلر با توجه به اینکه آب های تصفیه نشده دارای مقداری آلودگی میکروبی می باشند و این آلاینده ها توسط سیستم های پیش تصفیه حذف نمی گردند لذا لازم است که آب قبل از ورود به دستگاه ROتصفیه ضد عفونی شود. در سیستم های تصفیه آب و پساب کم هزینه ترین روش ضد عفونی استفاده از کلر آزاد یا روش کلر زنی گندزدایی آب با کلر می باشد. در صورتی که بار آلودگی به سطح فیلتر شنی برسد در آنجا به شدت تکثیر می شود و زمانی که این آلودگی به روی فیلتر ممبران اسمز معکوس RO برسد غشا را به عنوان منبع غذائی مصرف کرده و باعث نابودی آن می شود. گرفتگی میکروبی یکی از شایع ترین گرفتگی های غشاهای پلی آمید می باشد.

عوامل موثر در کلر زنی گند زدایی آب با کلر

1-غلظت کلر : با بالا رفتن میزان غلظت کلر توان گندزدائی آن افزایش می یابد.

۲زمان تماس کلر با آب : با افزایش زمان تماس کلر با آب ، تاثیرگندزدائی کلر بیشتر میگردد. لذا به غلظت کلر کمتری نیاز می باشد.

3- PH آب : با افزایش PH آب تاثیر کلر زنی گندزدایی آب با کلر کمترمیگردد. لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.

4-دمایی آب : با افزایش دمای آب ، تاثیر کلر زنی گندزدایی آب با کلر بیشتر میگردد .لذا به غلطت کلر کمتری نیاز است .

5-مواد خارجی موجود در آب : با افزایش کدورت آب ( به دلیل امکان تماس کمتر کلر با میکرارگانیسمها ) تاثیر کلر زنی گندزدایی آب با کلر کمتر می گردد.لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.

اندازه گیری میزان کلر توسط کیتهای کلرسنجیOTO یا  DPD

  OTOپنج قطره از محلول OTO را در داخل کیت کلرسنجی OTO ریخته سپس آن را تا خط نشان با آب پر نمائید درب آن را ببندید.با معکوس کردن کیت ، محلول را بهم بزنید.بر حسب میزان غلظت کلر ، رنگ محلول فوق از زرد کمرنگ تا زرد پررنگ تغییر می نماید . با مقایسه رنگ ایجاد شده با رنگ روی بدنه کیت می توان میزان کلرباقیمانده کل را برحسب میلی گرم در لیتر(PPM ) قراعت نمود.

DPD قرصی : یک عدد قرص را در داخل کیت DPD انداخته سپس آن را تا خط نشان با آب پر نمائید درب آن را ببندید.با معکوس کردن کیت ، محلول را بهم بزنید.بر حسب میزان غلظت کلر ، رنگ محلول فوق از قرمز کمرنگ تا قرمز پررنگ تغییر می نماید.با مقایسه رنگ ایجاد شده ، با رنگ روی بدنه کیت DPD می توان میزان کلر باقیمانده کل و یا آزاد ( بر حسب نوع قرص مورد استفاده ) را به میلی گرم در لیتر(PPM ) محاسبه نمود.

تست کلر

 

کیت های سنجش کلر توسط شرکت روماک پالایش پارس قابل عرضه می باشد.

طریقه تنظیم میزان کلر آب :

طبق استاندارد شماه ۱۰۱۱ ( ویژگیهای میکروبیولژیکی آب ) ایران میزان کلر آزاد باقی مانده در انتهای شبکه آبرسانی در شرایط عادی ۰٫۸ ۰٫2 میلی گرم در لیتر ( PPM ) می باشد. و این زمانی است که , زمان تماس کلر با آب حداقل ۳۰ دقیقه ، PH آب مابین ۹ ۶٫۵ ، تیرگی آب (کدورت ) حداکثر ۵ NTU باشد .

لذا میزان تزریق توسط کلرزن را باید طوری تنظیم نمائیم که کلر باقی مانده آزاد مابین ۰٫۸ ۰٫۵ باشد. و این در صورتی است که شبکه آبرسانی ما شرایط فوق را دارا باشد.(زمان تماس،PH،کدورت)

جهت افزایش و یا کاهش میزان کلر تزریقی به شبکه آب می توان با چرخاندن پیچ دبی پمپ تزریق (فقط در زمان روشن بودن پمپ ) از صفر تا ۱۰۰ درصد میزان تزریق را افزایش دادو یا برعکس.ودر صورت عدم جوابگو بودن پیچ دبی می توان با کم و یا زیاد ریختن پودر کلر، به داخل مخزن دستگاه ، میزان تزریق کلر را تنظیم نمود.

 

کلر زنی گندزدایی آب با کلر

کلر زنی گندزدایی آب با کلر یکی از شیوه های دیرین گندزدایی آب بوده وبه دلیل ایجاد کلر باقی مانده از اولویت خاصی برخوردار می باشد.

پمپ کلر زن (پمپ تزریق کلر) (دوزینگ پمپ کلر) می تواند مجهز به اجزاء زیر باشد :

 همزن با شفت و پروانه ضد اسید 

 مخازن ضد اسید ۲۰۰ تا ۵۰۰ لیتری و یا 1000 لیتری

 اسکلت با پوشش مناسب

تابلو برق مکانیکی یا ساده

شرایط اتاقک دستگاه کلرزن کلر زنی گندزدایی آب با کلر  :

۱) دستگاه کلر زنی گندزدایی آب با کلر را از باران وتابش مستقیم خورشید ، سرما و گرما محافظت نماید .

۲) کلر زنی گندزدایی آب با کلر باید دارای تهویه مناسب ، روشنایی کافی ، کفشور (جهت شستشوی دستگاه ) و برق (برحسب نوع دستگاه برق تک و یا سه فاز) باشد .

۳)  اتاقک دستگاهکلر زنی گندزدایی آب با کلر باید نزدیک مکان تزریق کلر و در صورت ممکن بر روی لوله آب ساخته شود.

دستگاه کلر زن ( کلریناتور )
طریقه استفاده از دستگاه کلر زنی گندزدایی آب با کلر  :

1- مخزن همزن را تا بیست سانتی متری دهانه ، از آب پر نمایید .

2- به مقدار لازم پودر کلر را در داخل آن بریزید .

3- همزن را روشن کرده اجازه دهید ۲ الی ۱۰ دقیقه محلول همزده شود سپس همزن را خاموش نمایید .

4- حداقل ده دقیقه اجازه دهید تا آهک تشکیل شده رسوب نماید .

5- در دستگاههای تک مخزنه محلول آماده تزریق می باشد .

6- در دستگاههای دو مخزنه با باز کردن شیر واسط ، محلول در مخزن تزریق پر شده و قابل استفاده می باشد .

نصب دستگاه :

1- دستگاه ، در مکانی با شرایط فوق قرار داده شود .

2- برق دستگاه به برق شهر و برق پمپ چاه وصل گردد .(فرمان پمپ تزریق بهتر است از پمپ چاه تغذیه شود. 

3- به لوله آب یک بوشن ۴/۳ وصل گردیده و سپس انژکتور تزریق به آن بسته شود .

4- یک شیر جهت تامین آب دستگاه به نزدیکی دهانه مخزن کشیده شود .

نگهداری دستگاه کلرزن مایع :

۱ مخزن دستگاه حداقل هر هفته یکبار تمیز گردد.

۲ حداقل هر ماه یکبار دستگاه سرکه شویی گردد.(یک لیوان سرکه توسط پمپ مکش شده سپس ۱۰ دقیقه در داخل پمپ و مسیر تزریق بماند تا رسوبات را پاک نماید )

۳ از وارد آوردن ضربه به قسمتهای مختلف دستگاه به خصوص انژکتورها و میله همزن خودداری گردد.

۴ پیچ دبی را فقط در حالتی که دستگاه روشن می باشد تنظیم نمایید.

۵ ظاهر دستگاه را حداقل هفته ای یکبار تمیز نمایید.

۶ در صورت وجود رسوبات بر روی دستگاه بخصوص هد و انژکتورها آن را با سرکه و یا اسید شستشو بدهید.

۷ در صورتی که دستگاه بیشتر از یک روز از سرویس خارج می گردد باید اسید شویی شود.