حذف فلزات از آب

حذف فلزات از آب

حذف فلزات از آب

حذف فلزات از آب

تصفیه آب – حذف آهن، منگنز، سولفات و سدیم از آب:

سیستم تصفیه آب اسمز معکوس (RO) قادر به حذف فلزات از آب و مقادیر بالای آهن، منگنز، سولفات و سدیم می باشد. اما بدون در نظر گرفتن پیش تصفیه جهت حذف فلزات از آب مخصوصاً آهن و منگنز ،‌کارتریج تصفیه آب RO ممکن است هر دو هفته یکبار نیاز به تعویض داشته باشد. با پیش تصفیه موثر ، فیلتر میکرونی (کارتریج‌های تصفیه آب RO ) قادر هستند برای مدت نسبتا طولانی با کیفیت مطلوب عمل تصفیه اقتصادی آبهای زیر زمینی با کیفیت پایین را ، انجام دهند.
مقادیر بالای آهن، منگنز، سدیم  و سولفات همگی سبب طعم نامطلوب آب آشامیدنی می شوند.فلزات در آب
آهن یا منگنز در آب می‌توانند موجب رنگی شدن و زنگ زدن فضای داخلی ماشین‌های لباسشویی شوند.
سدیم در افراد با فشار خون بالا مشکل‌ساز است.
سولفات سبب اسهال در انسان و حیوانات می‌شود.
ممبران‌های
 تصفیه آب ROدر حذف درصد بالایی از این یونها و حذف فلزات از آب بسیار موثرند.فیلتر ممبران
مشکل ممبرانها این است که سوراخ‌های ریز آن‌ها به آسانی بوسیله مقادیر بالای آهن و منگنز گرفته می شوند. بنابراین حذف فلزات از آب مثل آهن و منگنز قبل از ورود به سیستم
 تصفیه آب RO در افزایش طول عمر سیستم تصفیه آب اسمز معکوس ROبسیار مهم است. مقادیر بالای آهن و منگنز، بر اساس شکل آهن و منگنز می تواند از آب حذف شود. برخی از اشکال آهن و منگنز به آسانی بوسیله اکسیداسیون با استفاده از هوادهی، کلر یا پتاسیم پرمنگنات حذف می شوند. اکسیداسیون سبب می شود،‌ آهن و منگنز محلول به شکل نامحلول در آمده و ته نشین شوند.
فرم‌های دیگر آهن و منگنز بصورت ترکیب با مواد ارگانیک هستند و بنابراین اکسید کردن آن‌ها مشکل است. این فرم از آهن و منگنز ، اغلب در آب‌هایی یافت می شود که دارای بیش از 2 میلی گرم در لیتر کربن‌های ارگانیک حل شده (
Dissolved organic carbons=DOC) هستند.
تمامی پنج روش تصفیه
  تا حدودی در حذف آهن موثرند، لیکن تنها استفاده از پیش‌تصفیه فیلتر شنی کند (Slow sand filter) همراه با گرانول‌های کربن فعال (GAC) تاثیر اصلی را خواهد داشت.تصفیه آب RO
سیستم
 RO به تنهایی قادر به تصفیه و حذف سدیم، سولفات‌ها، ‌سختی‌ها و کل جامدات حل شده (TDS) از آب می باشد، اما بدون در نظر گرفتن یک پیش‌تصفیه مناسب جهت حذف فلزات از آب مخصوصاً آهن و منگنز ،عمر  ممبرانهای ROحداکثر یکماه دوام می آورند. انجام تستهای اضافی برای اطمینان از تکرر این یافته ها و تعیین ارتباط بین   COD آب، فرم‌های آهن و منگنز و حذف آهن و منگنز با استفاده از گرانول‌های کربن فعال ضروری است.