تصفیه آب کشاورزی

تصفیه آب گلخانه ای تصفیه آب گلخانه ای

تصفیه آب کشاورزیتصفیه آب کشاورزی

آبیاری، بکارگیری مصنوعی آب در زمین و خاک می‌باشد. به عبارت دیگر، آبیاری پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول است. هر چند فقط ۱۵ درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و ۸۵ درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند ، اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمینهای آبی حاصل می‌شود. که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی است.

منابع آب مورد استفاده در کشاورزی

۱- تصفیه آب کشاورزی – منابع آب سطحی

الف : منابع آب سطحی جاری :

جریان آب این منابع در طول زمان هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی دائما در حال تغییر می باشد وعموما کیفیت پایینی دارند جریانهای حاصل از نزولات جوی ، دارای دبی متغیری میباشند ، ولی آن دسته که دارای منابع تغذیه زیرزمینی هستند مانند چشمه و قنات ، تغییرات کمتری دارند .

ناخالصیهای عمده این منابع از نوع فیزیکی و دارای مواد معلق معدنی و آلی می باشند و در صورت قرار گرفتن در معرض هوا عموماً ناخالصیهای شیمیایی آنهامانند کلر، آهن ، کربنات و بی کربنات اکسید می شوند .

ب- منابع آب سطحی راکد :

مــانند: استخرها ، حوضچه های طبیعی ، مخازن سدها ، دریاچه های آب شیرین ، آبگیرها ، تالابها و . . . می باشد . در این منابع ، آب جریان ندارد و همیشه در دسترس می باشد ولی ممکن است در طول فصل آبیاری نوسانات شدیدی در سطح آن ایجاد شود ، لذا میزان برداشت با توجه به حداقل عمق در طول برداشت لحاظ می گردد . و وابستگی شدیدی به تغذیه مجدد دارند. از نظر آلودگی در این منابع ناخالصیهای فیزیکی ( شن ، سیلت ، . . . ) و املاح محلول و آهن دوظرفیتی وجود ندارد. ولی ناخالصیهای آلی مثل خزه ها ، جلبکها ، برخی جانوران کوچک آبزی و آثار و بقایای موجودات زنده در آنها فراوان یافت می شود .

۲- تصفیه آب کشاورزی – منابع آب زیرزمینی :

در ایران بدلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک مخصوصا در ناحیه مرکز کشور ازمنابع اصلی تامین آب آبیاری محسوب می شوند و عموما کیفیت بالایی دارند از لحاظ کمی میزان برداشت بسته به تغذیه این منابع دارد. بطوریکه باید از طول عمر مفید سیستم در استفاده از این منابع اطمینان کافی حاصل گردد . با توجه به ناخالصیهای کمی که دارند مناسبترین آب برای استفاده در سیستمهای آبیار تحت فشار محسوب می شوند . معمولاً عاری از آلوده کننده های فیزیکی و آلی می باشند بیشتر مشکل مربوط به وجود آهن،کلر، کربنات و بی کربنات کلسیم می باشد. و ازطرفی هنگامیکه این آبها در مجاورت هوای آزاد قرار می گیرند املاح مذکور اکسیده شده و رسوب می نمایند.

۳- تصفیه آب کشاورزی – منابع آب نامتعارف فاضلابها و پسآبهای تصفیه شده،آب زهکشها وآبهای شور ولب شور

تصفیه آب کشاورزی – فاضلابها و پسآبهای تصفیه شده،آب زهکشها وآبهای شور و لب شور

می توانند بعنوان منبعی برای تامین آب ، مورد استفاده قرار گیرند به دلیل دبی ثابتی که دارند مورد اطمینان می باشنداز لحاظ کیفی در استفاده از چنین آبهایی باید کلیه جوانب کیفیتی آب آبیاری مورد توجه قرار گیرد ، همانند گرفتگی ، مسائل بهداشتی ، سمیت بعضی از عناصر و بهم خوردن تعادل عناصر کم مصرف در خاک

آب دریا ها بعنوان منابع آب شور و آبهای زیر سطحی وآب زهکشها بعنوان منابع آب لب شور وفاضلاب ها (شهری وصنعتی) بعنوان پسآب تصفیه شده قابل استفاده می باشند

تصفیه آب کشاورزی – تفاوت فاضلاب شهری و پساب صنعتی

فاضلاب شهری ازنظر کمی تقریبادارای دبی ثابتی وجریان آن مداوم است واز لحاظ کیفی قابل پیش بینی و معمولاً محتوی باکتری

ولی پساب صنعتی گاهی محتوی مواد سمی است و مواد آلی آن شاید قابل تجزیه نباشد.

لذا باید آنها را قبل از ورود به شبکه فاضلاب شهری تصفیه مقدماتی کرد.

تصفیه آب کشاورزی – منافع آبیاری

افزایش کمی و کیفی محصولات

سود حاصل از افزایش کمی و کیفی محصول

درآمد حاصل از فروش آب برای دولت

افزایش فرصت شغلی

شستشوی املاح سطح خاک

زیان‌های آبیاری سنتی

فرسایش

شور و قلیایی شدن خاک

غرقابی شدن یا باتلاقی شدن زمینهای کشاورزی

تخریب زمینهای کشاورزی

اتلاف سود و اتلاف بیهوده آبی که با قیمت گزاف تأمین گردیده و برای نگهداری و توزیع آن سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته‌است.

انواع روشهای آبیاری

تصفیه آب کشاورزی – آبیاری سطحی

آب از نهر آبیاری یا لوله دریچه‌دار در سطح خاک جریان یافته و با نفوذ تدریجی در خاک در اختیار ریشه گیاه قرار می‌گیردآبیاری سطحی به سه روش آبیاری کرتی – آبیاری نواری و آبیاری شیاری انجام می‌شود.

تصفیه آب کشاورزی – آبیاری تحت فشار

بطور کلی سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار به روشهایی گفته می‌شود که آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطحمزرعه توزیع می‌کنند. آبیاری تحت‌فشار به دو روش آبیاری بارانی و آبیاری موضعی انجام می‌شود. روش آبیاری موضعی به دو دسته آبیاری قطره‌ای و خطی انجام می‌گیرد. که این دو روش به مقدار زیادی صرفه جویی در مصرف آب خواهد داشت.

تصفیه آب کشاورزی – تعریف سیستم آبیاری قطره ای :

دراین سیستم آب بوسیله پمپ از منبع بداخل شبکه پمپ شده وضمن عبور از سیلکون ( فیلتر گردایی ) شن ومواد خارجی آن ته نشین می گردد. دراین روش آب با فشاری بیش ازیک اتمسفر از منبع تامحل مصرف انتقال می یابد. آب بصورت قطرات مجزا و پیوسته ویا بصورت افشانه ریز با فشار کم از طریق قطره چکان درطول خط انتقال آب قرار دارند . آبیاری قطره ای روش موثری درتحویل آب مورد نیاز گیاه درمحدوده توسعه ریشه بداخل خاک است واین امکان را بوجود می آورد که عمل آبیاری تاحد رفع نیاز آبی گیاه انجام می‌شود . بنابراین دراین روش به میزان زیادی ازاتلاف آب بصورت نفوذ عمقی، ایجاد روان آب سطحی وتبخیر درمقایسه با روشهای سنتی وبارانی کاسته می شود. سیستمهای مختلف آبیاری قطره ای ۱٫ سیستم آبیاری قطره ای قطره چکان درخط ۲٫ سیستم آبیاری زیرزمینی بالوله‌های تراوا ۳٫ سیستم آبیاری بابلر ۴٫ سیستم آبیاری قطره ای نواری ۵٫ آبیاری قطره ای ثقلی

تصفیه آب کشاورزی – تعریف آبیاری بارانی:

آبیاری بارانی روشی است که درآن آب آبیاری را با سرعتی مساوی و یا کمتر از نفوذ پذیری خاک به صورت باران برسطح زمین پخش می نماید. بطورکلی آبیاری به روش بارانی را دراغلب شرایط مانند مناطق شیبدار بیشتر خاکهای سبک، متوسط وشرایطی که آبیاری به طریق ثقلی امکان پذیر نیست قابل اجرا می باشد.

تصفیه آب کشاورزی – بیاری زیرزمینی

در این روش، آبیاری، رطوبت لازم برای محیط ریشه گیاه توسط کنترل سطح ایستابی است. برای این منظور لازم است که یک لایه غیر قابل نفوذ در عمق مناسب از سطح خاک وجود داشته باشد تا بتوان سطح ایستایی را کنترل نمود. از مهم‌ترین مشخصه‌های این روش مرطوب نشدن سطح خاک است بطوریکه معمولاً برای تأمین آب در محیط ریشه سطح ایستابی به حدی بالا آورده می‌شود که رطوبت بتواند با استفاده از خاصیت موئینگی به محیط ریشه برسد.

تصفیه آب کشاورزی – معیارهای انتخاب روشهای مناسب آبیاری

در یک پروژه آبیاری انتخاب روش آبیاری مناسب نقش بسیار با اهمیتی در موفقیت آن پروژه ایفا می‌کند. اساسی‌ترین عوامل موثر در انتخاب روشهای آبیاری به شرح زیرندبافت خاک – آماده کردن زمین – اندازه مزارع – شوری خاک – زهکشی خاک – آب قابل دسترس – کیفیت آب مصرفی – گیاهان الگوی کشت – انرژی قابل دسترسرعایت تناوب زراعی و عملیات زراعی –کیفیت و میزان محصولات (کمیت و کیفیت محصولات) – وضعیت آب و هوایی (اقلیم) – هزینه آب – مسائل فرهنگی و اجتماعی.

تصفیه آب کشاورزی – هدف آبیاری

تامین آب کافی برای ادامه زندگی گیاه.

حفاظت و بیمه گیاهان در مقابل تنش‌های ناشی از کم آبی یا بی آبی‌های کوتاه مدت.

خنک کردن خاک و اتمسفر یا هوای اطراف گیاه.

شستن املاح مضر در خاک.

نرم کردن ناحیه قابل شخم خاک.

منبع:ویکی پدیا

 تصفیه آب کشاورزی  صنعتی

تصفیه آب کشاورزی صنعتی استانداردهای مربوط به خود را دارد و بهترین راه حل این است که دستگاه تصفیه آب کشاورزی به صورت تمام اتوماتیک کار کند و نیازی به اپراتور نداشته باشد.
با توجه به اینکه منابع آب های زیر زمینی محدودیت دارد، به منظور جلوگیری از هدر رفتن وقت و محصول کشاورزی و منابع آبی زیر زمینی بهترین راه حل انواع تصفیه آب کشاورزی است .
انسان ها به آب آشامیدنی سالم نیاز دارند ، بیش تر منابع آبی به علت آلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی یا طبیعی بدون اعمال تصفیه، مناسب برای آشامیدن نیستند با توسعه شهر نشینی و زیاد شدن میزان فاضلاب های شهری اجتماعات و دفع غیر بهداشتی آن ها به علت محتوی مقادیری از موادی که بطور روز مره انسان مورد استفاده قرار می گیرد و هم چنین به علت وجود میلیون ها  عوامل میکروبیولوژیکی دفعی از انسان ها که تعداد قابل توجهی از آن ها بیماری زا هستند و راه یافتن این آلودگی ها به محیط زیست و اضافه شدن تخلیه فاضلاب های صنعتی به این فاضلاب ها روز بروز از میزان آبی منابع طبیعی غیره آلوده کاسته شده و تامین آب مورد نیاز از منابع زیر زمینی موجود با مشکلات زیادتری مواجه می شود. علاوه بر کلیه آلودگی های یاد شده وقت آب در محیط زیست جریان یابد در حین جریان مقادیر قابل توجهی مواد معلق با خود حمل خواهد نمود که این خود بر مشکلات تامین آب اجتماعات خواهد افزود.
مشکلات تهیه آب قابل شرب از منابع موجود دامن گیر تامین آب مورد نیاز صنایع و آب مورد نیازکشاورزی هم خواهد بود. از این رو گسترش صنعت تصفیه آب بسیار گسترده شده و در تمامی صنایع  ریشه نموده و مورد نیاز است ولی از نظر تکنیکی و کمبود بیشتر در جهت تصفیه آب کشاورزی است که این راه تصفیه آب کشاورزی است.

شرکت روماک پالایش پارس طراح،سازنده وتامین کننده دستگاه ها ، تجهیزات و قطعات مربوطه در زمینه تصفیه آب ،تصفیه آب صنعتی و تصفیه آب کشاورزی میباشد.کشاورزی صنعتی و حرفه ای بستگی به سرمایه اولیه دارد. تصفیه آب گلخانه نیز به دو صورت تصفیه آب گلخانه اتوماتیک و تصفیه آب گلخانه نیمه اتوماتیک میباشند.

بر اساس شرایط آب خام اولیه استحصال شده و آب مورد نیاز کشاورزی و یا گلخانه ای طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب متفاوت است که میتوان به فیلتر های دیسکی ، هیدروسیکلون ، فیلتر شنی ،فیلتر کربنی ، فیلتر میکرونی ، سختی گیر رزینی و دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس اشاره نمود.

پیشرفته ترین و کاربردی ترین روش جهت تصفیه آب کشاورزی ،روش اسمز معکوس (Reverse Osmosis ) می‌باشد که در این فرآیند آب با فشار از یک سری غشاء نیمه تراوا (Semi Permeable Membrane ) عبور داده می‌شود. این فشار خارجی از فشار اسمزی طبیعی بیشتر است در نتیجه مولکول های کوچک تر از منافذ غشاء، عبور می کنند در حالی که مولکول‌های بزرگ تر قادر به عبور از غشاء اسمز معکوس نیستند و سپس در جریانی جانبی از کنار غشاء عبور داده شده و دفع می گردند.در سیستم اسمز معکوس، جریان ورودی یا خوراک  سیستم تصفیه آب   (Feed ) به دو جریان آب تصفیه شده(Permeate ) و پساب غلیظ (Reject ) یا (Brine ) تبدیل می شود.

تصفیه آب کشاورزی – مشخصات فنی دستگاه‌ آب شیرین کن شرکت روماک پالایش پارس  

ظرفیت دستگاه تصفیه آب صنعتی بین ۱ تا ۱۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه‌ روز

دستگاه تصفیه آب صنعتی قابلیت تصفیه انواع آب‌های سطحی، چاه، دریا تا شوری ۴۵۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر

پیش تصفیه پکیج تصفیه آب شامل

فیلتر شنی با مخزن استیل / فایبرگلاس ،(FRP ) کربن استیل 

فیلتر کربن اکتیو با مخازن استیل / فایبرگلاس (GRP ) / کربن استیل مجهز به شیرهای دستی

/ نیمه اتوماتیک / تمام اتوماتیک

فیلترهای میکرونی از جنس الیاف پلی پروپیلن با منافذ ۱ الی ۱۰۰ میکرون با محفظه PVC  / استنلس استیل

تزریق مواد شیمیایی در دستگاه فیلتراسیون بر پایه شرایط آب شامل 

ماده ضد رسوب

کلرتصفیه آب صنعتی

متابی سولفات سدیم

اسید

سود

 بخش اصلی تصفیه آب شامل

پمپ سانتریفیوژ طبقاتی از جنس استیل

غشای نیمه تراوا (ممبران) پلی آمیدی حلزونی

محفظه تحت فشار از جنس FRP  /استنلس استیل ۳۱۶

شستشوی دوره‌ای شامل(C.I.P ) 

مخزن پلی اتیلن

پمپ سانتریفیوژر افقی استنلس استیل

اجزاء کنترلی

 بخش کنترل هیدرولیکی دستگاه شامل

فشار سنج روغنی / دیجیتال

جریان سنج

شیر کنترل اتوماتیک (Auto Flush ) 

بخش کنترل الکترونیکی

کنترل کننده فشار بالا یا پایین

نشانگر مقدار املاح آب تصفیه شده

نشانگر قابلیت هدایت الکتریکی آب

نشانگر   آب PH

غلظت سنج آب

کنترل اتوماتیک (PLC ) ساخت Creat / Siemens 

کلید اضطراری قطع برق

لوله‌ کشی بصورت

فشار ضعیف از جنس PVC-U 

فشار قوی از جنس استنلس استیل ۳۱۶ با جوش آرگون

شاسی استنلس استیل / کربن استیل پوشیده شده با رنگ اپوکسی