تصفیه آب دارویی

تصفیه آب دارویی

تصفیه آب داروییتصفیه آب دارویی

آب مصرفی در صنایع داروسازی باید از نظر میکروبی و شیمیایی دارای ویژگی‌هایی باشد تا مورد تایید استانداردهای دارویی قرار گرفته و قابل استفاده در فرایندهای تولید باشد. از مهمترین شاخص های کیفی آب داروئی، میزان عوامل میکروبی و بیولوژیکی می‌باشد براین اساس انتخاب یک روش ضدعفونی موثر یکی از اساسی ترین اصول در طراحی یک تصفیه آب دارویی می‌باشد. در سیستم‌های تولید آب خالص، آب را می‌توان در دمای بالاتر از oC70 یا کمتر از oC10 نگهداری نمود ولی نگهداری آب در دمای محیطی می تواند باعث افزایش احتمال آلودگی میکروبی آب شود، تحت این شرایط استفاده از مواد ضدعفونی کننده جهت کنترل یا کاهش بار میکروبی آب ضروری می باشد. بعضی از آنها مانند کلر، ازن و پراکسید هیدروژن به دلیل ایمن بودن و عدم ایجاد تغیرات نامطلوب در آب بیشترین کاربرد را دارند. 
در تحقیقی اثر سه ضدعفونی کننده کلر، ازن و پراکسید هیدرو‍‍ژن با غلظت ۱ppm بر روی پنج میکروارگانیسم شاخص Pseudomonas aeruginosa، Staphylococcus aureus، candida albicans، Aspergillus niger و E.coli بررسی شد. سوسپانسیون های میکروبی تحت شرایط یکسان در معرض عوامل ضدعفونی کننده قرار گرفتند. در نهایت ازن با کاهش بیش از ۵Log عوامل باکتریایی و ۱Log مخمر به عنوان بهترین ضدعفونی کننده شناسایی و انتخاب گردید. 
یافته‌ها: شمارش تعداد میکروارگانیزم ها قبل و بعد از تیمار شدن و مقایسه کاهش تعداد میکروارگانیزم ها، بیانگر کارایی ضدعفونی کننده ها بود. 
نتیجه‌گیری: در نهایت ازن با کاهش بیش از ۵Log عوامل باکتریایی و ۱Log مخمر به عنوان بهترین ضدعفونی کننده شناسایی و انتخاب گردید.

 تصفیه آب دارویی – تصفیه آب در صنعت داروسازی :

تصفیه آب دارویی – آب قابل تزریق (آب صنایع داروسازی) 

آب قابل تزریق یا آنچه که به نام WFI (Water For Injection) گفته می شود، مطابق با استانداردهای فارماکوپیای امریکا (USP) آبی است که برای تولید محصولات دارویی و انواع محصولات تزریقی که در آنها مقدار اندوتوکسین نیاز به کنترل دارد، مورد استفاده قرار میگیرد. گاه این آب برای شستشوی تجهیزات و یا مجموعه های در تماس با محصولات تزریقی بکار می رود، حداقل کیفیت منابع آب تغذیه کننده آب قابل تزریق، آب آشامیدنی بر مبنای تعاریف فارماکوپیای آمریکا، اروپا و ژاپن و یا تعاریف لازم توسط WHO است.

 تصفیه آب دارویی – نحوه تصفیه آب قابل تزریق :

آب تغذیه پروسه های پیش تصفیه لازم را طی می کند و بعد از آماده سازی در مرحله بعدی خود وارد سیستم اسمز معکوس(RO) یا سیستم های تصفیه و ضدعفونی تکمیلی مانند اولترافیلتراسیون(UF) ، سیستم MIX BED RESINو ازن، نور ماورابنفش(UV)   دی گازور  و EDI میگردد تا آب مورد نیاز صنایع داروسازی WFI مطابق با استانداردهای USP را تامین می نماید، آب خروجی باید تمام مشخصه های شیمیایی آب کاملا خالص را بعلاوه مشخصه های اندوتوکسین باکتریایی را داشته باشد.

تصفیه آب دارویی – آب فوق خالص (Ultra Pure Water)تصفیه آب دارویی

 آب فوق خالص بسته به تعریف تنها شامل H20، به مفهوم حضور یونهای H+  و OH می باشند که با یکدیگر در حالت تعادل قرار دارند. هدایت الکتریکی این آب در حدود ۰,۰۵۴ uS/cm در دمای  250C می باشد که بصورت مقاومت  18.3 Mohm  نیز بیان می شود. آب فوق خالص عمدتا در صنایع نیمه هادی و صنایع داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرایند دستیابی به آب فوق خالص غالباً در دو مرحله صورت می پذیرد. به عنوان مثال، چنانچه منبع آب خام ورودی، آب تصفیه شده شهری و یا آب زیر زمینی باشد، آب خام ابتدا به منظور حصول EC نهایت ۱۰ us/cm ، توسط فرایندهای غشائی و یا تبادل یونی خالص گشته و پس از آن از درون ستونهای Mixed Bed Resin با کارائی بالا و یا توسط الکترودیونایزر پردازش می شود.

 شرکت روماک پالایش پارس در زمینه مشاوره ،طراحی،ساخت، واردات ،آموزش نصب وراه اندازی سیستم های تصفیه آب دارویی (تولید آب خالص PW، تولید آب قابل تزریق WFI) فعال میباشد.

محاسن سیستم های آب قابل تزریق شرکت روماک پالایش پارس :

ـ کاهش میزان کانداکتیویته(EC) ومواد محلول آب مطابق با استانداردهای آب صنایع داروسازی

ـ کاهش میزان TOC ، اندوتوکسین و سطوح میکروبی مطابق با استانداردهای آب صنایع داروسازی

ـ مورد تائید بودن از نظر کاربرد بوسیله USP

ـ داشتن کم هزینه ترین سیکل

ـ کمترین مصرف انرژی

ـ شستشو و تمیزکاری سیستم به صورت پیوسته جهت ثابت نگه داشتن میزان خلوص آب تصفیه شده

ـ کارکرد پایدار