تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

 تصفیه آب صنعتی،  سیستم اسمز معکوس

 تصفیه آب صنعتی ، دستگاه تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن صنعتی یا آب شیرین کن دریایی ،اسمز معکوس

 تصفیه آب صنعتی

ت

صفیه آب صنعتی ، دستگاه تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن صنعتی یا آب شیرین کن دریایی ،اسمز معکوس یک فرایند فیزیکی است که می تواند از یک محلول به کمک غشاء نیمه تراوا (فیلتر ممیران) ، حلال تقریبا خالص تهیه کند.

این روش در تصفیه آب می تواند ۹۹ درصد ازجامدات محلول (TDS) وکلوئیدی موجوددرمحلول راحذف کند.

این تکنولوژی تقریبا درهرصنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده باشد (معمولاحلال آب است) عمومیت پیداکرده است.

اسمزمعکوس از بهترین روش های تصفیه آب در صنعت تصفیه آب صنعتی است .

به سیستم اسمزمعکوس  ، آب شیرین کن و آب تصفیه کن نیزمی گویند .

توجه خاص به پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس (دستگاه تصفیه آب) در فرایند اسمزمعکوس نقش اساسی درکارایی وراندمان دستگاه تصفیه آب دارد.

بخش عمده لزوم به کارگیری سیستم پیش تصفیه به دلیل جلوگیری ازگرفتگی وآسیب به غشاءمی گردد .

.سیستم های پیش تصفیه مورد استفاده دراسمزمعکوس برای تصفیه آب  معمولاعبارتند از:

فیلتر شنی یا فیلتر دیسکی (حذف موادمعلق وگل ولای)

فیلتر ذغالی یا فیلتر کربنی (خذف رنگ،بو وکلرباقی مانده)

 سختی گیر تبادل یونی وسایرموارد (درصورت نیازبراساس آنالیزآب خام می توان موارددیگر پیش تصفیه راقبل ازسیستم اسمزمعکوس در دستگاه تصفیه آب طراحی نمود ).

برخی از موارد استقاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی

کاربردهای تکنولوژی RO درصنایع: آب شیرین کن و آب تصفیه کن و تصفیه آب صنعتی ، تهیه آب صنعتی دربویلرها و کولینگ تاور

جهت مصارف دارویی در داروسازی ها ( تصفیه آب دارویی ) و بیولوژیکی نفت ، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها

صنایع غذایی، نوشیدنی، آرایشی وبهداشتی

تصفیه نهایی پساب های صنعتی تهیه آب موردنیاز دررنگ سازی، باطری سازی ودرصنایع لاستیک  و پلاستیک

تهیه آب جهت گلخانه وکشاورزی در مناطقی که دسترسی به آبهای شیرین کمترشده است وآب دارای سختی بالایی است و ….

جهت کسب اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید.